Wijzigingen herhalingslessen

De lezing die gepland staat op dinsdagavond 08 december 2020 gaat NIET door, in verband met de verscherpte regelingen die er zijn opgelegd door het RIVM.  
De oefening “De Elfstedentocht” die gepland staat op dinsdagavond 12 januari 2021 zal worden verschoven naar dinsdagavond 13 april 2021.
Tevens hebben wij besloten als bestuur in overleg met de kaderinstructeurs om de lessen vanaf januari 2021 om te gaan wisselen.

De volgende besluiten hebben wij genomen voor de komende herhalingslessen.

  • We hebben de materialen, richtlijnen en inrichting ruimte nog eens de revue laten passeren en komen tot de conclusie dat deze allemaal voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Dat betekent dat de lessen door zullen gaan zoals die na de vakantie zijn opgestart. Iedereen komt met mondkapje op binnen en zoekt een plek, mondkapje mag af en we vragen een ieder zich zo weinig mogelijk te verplaatsen en we proberen rekening te houden met de 1,5 meter afstand.  Wanneer het noodzakelijk is dan weer het mondkapje op. De presentielijst ligt op een vaste plek liggen en niet meer doorgegeven worden. Gevraagd wordt met je eigen pen te tekenen.
  • Wie het moeilijk vindt om de lessen fysiek te volgen, kan Hettie vragen om een vragenlijst betreffende inhoud van de les van die avond. De vragen worden gestuurd en de antwoorden worden die avond via de mail terug verwacht en mogen niet worden doorgemaild.
  • Voor de leden die de lessen niet fysiek hebben gevolgd wordt er een praktijkavond georganiseerd op dinsdagavond 06 april 2021. Dit is conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Het zal GEEN toets avond zijn.
     
    De les Hier is een uitroep in het spel zal plaatsvinden op de volgende nieuwe data:

Donderdagavond 07 januari 2021 in Markelo

Dinsdagavond 12 januari 2021 in Markelo

Woensdagmorgen 13 januari 2021 in Markelo

Donderdagavond 14 januari 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo

Dinsdagavond 26 januari 2021 in Markelo

  • De les Wat komen we tegen tijdens onze dienstverlening zal worden gegeven op onderstaande data: Deze datums staan al vermeld in het lesrooster.

Dinsdagavond 02 februari 2021 in Markelo

Woensdagmorgen 03 februari 2021 in Markelo

Donderdagavond 04 februari 2021 in Markelo

Donderdagavond 11 februari 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo

Dinsdagavond 16 februari 2021 in Markelo

  • De les Hoe vervoeren wij onze slachtoffers wordt gegeven op onderstaande data:

Dinsdagavond 02 maart 2021 in Markelo

Woensdagmorgen 03 maart 2021 in Markelo

Donderdagavond 04 maart 2021 in Markelo

Donderdagavond 11 maart 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo

Dinsdagavond 16 maart 2021 in Markelo

  • De les “Elfstedentocht” zal worden gehouden op dinsdagavond 13 april 2021

De Jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdagavond 20 april 2021 bij herberg “de Pot” aan de Potdijk 9 in Markelo