Missie/visie

Missie:

  • De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 
  • De vereniging verstrekt op verzoek tegen een kleine onkostenvergoeding  hulp bij sport- en spelwedstrijden, open dagen, buurtfeesten, dorpsfeesten, jeugdactiviteiten.

Visie:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

  • Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 
  • Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en te verdiepen; 
  • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen; 
  • Alle andere wettige middelen; 
  • Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening.