Vereniging

De EHBO vereniging Markelo-Diepenheim is opgericht op 1 oktober 1956 en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Twente onder dossiernummer 40074273.

Momenteel bestaat de vereniging uit ongeveer 75 leden die in het bezit zijn van een geldig diploma “Eerste Hulp” en als zodanig staan ingeschreven.

De vereniging is aangesloten bij het overkoepelende orgaan “EHBO-Nederland”.

De EHBO-lessen die de vereniging verzorgt staan onder toezicht van het “ORANJE KRUIS”. Dit is een landelijke organisatie die erop toeziet dat de EHBO lessen gegeven worden volgens vastgestelde richtlijnen.

Wij verzorgen opleidingen en herhalingscursussen op het gebied van Eerste Hulp. Daarnaast wordt op aanvraag assistentie verleend bij de diverse evenementen in de regio Markelo-Diepenheim.