Uitnodiging informatie-avond AED

Secretariaat E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 32351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Markelo, 29 juni 2018

Betreft: Uitnodiging informatie-avond AED in de kern van Markelo

Beste heer / mevrouw,

Wij als bestuur van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim hebben een informatie-avond gepland op maandagavond 10 september 2018 om 19.30 uur bij ’n Veernhof Prinses Irenestraat 7 in Markelo. Ingang is de eerste deur aan de rechterzijde.

Tijdens deze avond zal er uitleg worden gegeven aan het project Met elkaar zorgen in de kern van Markelo. Het AED Alert netwerk zorgt er voor dat ingeval van een hartritme stoornis er via een 112 oproep onmiddellijk een aantal vrijwilligers per SMS worden opgeroepen om naar de bewuste locatie toe te gaan. Een aantal andere vrijwilligers worden opgeroepen om het dichtstbijzijnde AED apparaat op te halen en daarna naar het bewuste adres te gaan. Hier kan men dan alvast starten met reanimatie en AED gebruik en zo de tijd overbruggen totdat professionele hulp in de vorm van ambulance personeel het kan overnemen.

Er zal uitleg worden gegeven over HartSlagNu. Tevens zal dhr. Nijhuis een ambulance meenemen en uitleg geven over de AutoPulse. De AutoPulse zorgt voor een continue gelijkmatige hartmassage, die automatisch in kracht en ritme wordt afgestemd op de patiënt.

Wij hopen u te mogen begroeten op maandagavond 10 september 2018.

In verband met de voorbereiding zouden wij graag willen weten of u van deze uitnodiging gebruik wilt maken. Graag opgeven vóór 7 september 2018. U kunt zich opgeven bij bovenstaand persoon.

Met vriendelijke groet,

Hettie Hollander

Kaderinstructrice en secretaresse E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim