Nieuwsader 2018

Nieuwsader 2018

Download de Nieuwsader 2018 als PDF

Bij deze ontvangt u onze nieuwe nieuwsader. In het afgelopen jaar zijn er verschillende dingen gebeurd. We willen u door middel van deze nieuwsader daarvan op de hoogte brengen. Tevens vindt u bij deze nieuwsader het nieuwe lesrooster voor volgend seizoen. De les levensreddende handelingen zal dit jaar weer een inlooples zijn, waar u weer gewoon een uur aan het werk kunt gaan. Veel leesplezier en we hopen u weer te zien tijdens onze lessen of tijdens de dienstverlening.

LET OP!!!!

LESLOCATIE DIEPENHEIM WoZoCo

Nieuwe gezichten binnen onze vereniging

We hebben een voorzitter gevonden voor onze E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim. Voor sommige leden is het een nieuw gezicht, maar voor sommige leden is het wel een bekend gezicht. Gerrit Wiggers gaat eerst voor één jaar de voorzittershamer in de hand nemen. Wij zijn hem hier erg dankbaar voor en hopen dat hij ons bestuur en onze vereniging op nieuwe of andere ideeën kan brengen. Hij zal zich hieronder voorstellen.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\Gerrit Wiggers.jpg Op de vraag of ik mij wil voorstellen aan de lezers van de Nieuwsader, wil ik graag in gaan. Mijn naam is Gerrit Wiggers, getrouwd en samen hebben we kinderen en kleinkinderen waar we enorm van genieten. In november 2017 ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik jaren werkzaam als leerkracht en de laatste jaren als directeur op de Prins Constantijnschool in Goor. Ik heb genoten van mijn afscheid en van mijn werkzame leven. Ik werd door Diki gevraagd of ik het voorzitterschap wilde vervullen voor de EHBO vereniging. Ik ben daar al eens eerder voor gevraagd en heb het toen afgewezen vanwege drukke werkzaamheden. Vanuit de noodoproep van Diki heb ik besloten niet meteen met “nee” af te doen. Ik heb een bestuursvergadering bijgewoond en had daar een goed gevoel over. Vandaar dat ik heb toegezegd om vooralsnog voor 1 jaar het voorzitterschap op mij te nemen. Na 1 jaar evalueren we samen en besluiten om wel of niet door te gaan. Zelf ben ik bijna 25 jaar lid geweest van de EHBO en me altijd actief ingezet wanneer dat nodig was. Voor mijn werk en als plicht naar je medemens zie ik de noodzaak van de EHBO. Ik wil hieraan als voorzitter een steentje bijdragen. Vanuit mijn enthousiasme hoop ik daar anderen mee aan te steken binnen de EHBO. Vandaar mijn oproep: laten we samen de EHBO vereniging met zoveel enthousiaste en actieve mensen gezond houden. Ik sta open voor vragen en suggesties die de vereniging ten goede komen. Graag tot ziens.

Tevens hebben we een nieuw gezicht als kaderinstructeur. Ronald Disberg is al jaren kaderinstructeur en is bij onze vereniging gastkader. Ronald komt uit Goor, geeft ook les bij de E.H.B.O. vereniging Goor en zal Hettie assisteren of eventueel zelf herhalingslessen gaan geven. Hier zijn wij erg blij mee.

Mag ik mij even voorstellen?

Vanaf seizoen 2018-2019 ga ik binnen de EHBO-vereniging Markelo-Diepenheim enkele lessen van Hettie overnemen.

Ik ben Ronald Disberg, 56 jaar oud en sinds 1996 kaderinstructeur EHBO. Ik woon sinds 1994 in Goor, ben getrouwd en heb 2 zonen. In mijn dagelijkse praktijk ben ik veiligheidskundige bij FrieslandCampina.

In het verleden heb ik les gegeven bij de EHBO-verenigingen in Zutphen en Lochem en geef nu alweer een paar jaar les bij de vereniging in Goor.

Om nu, naast Goor, ook les te gaan geven in Markelo en Diepenheim zie ik als een mooie afwisseling en heb daar erg veel zin in.

Samen met jullie wil ik er mooie en leerzame avonden van maken en kom jullie graag tegen op een EHBO-avond in het nieuwe seizoen!

 

Vacatures

We zijn dringend op zoek naar iemand die dienstverlening Diepenheim wil overnemen. Wat houdt haar / zijn functie in.

Gaat bij grote evenementen in contact met coördinator dienstverlening Markelo en neemt deel aan het bestuur.

 • Dienstverlening Diepenheim telefoneren met leden of zij nog EHBO diensten willen draaien
 • Bevestiging sturen met een nieuwe aanvraag naar verenigingen die EHBO hebben aangevraagd
 • Bijhouden hoeveel evenementen met hoeveel uren dienstverlening er gedraaid is in Diepenheim en doorgeven aan penningmeester
 • Hoeveel uren hebben onze leden dienst gedraaid in Diepenheim, aan het einde van het jaar doorgeven aan coördinator dienstverlening Markelo.
 • Opdracht geven aan persoon van materiaalbeheer om materiaal naar evenementen te brengen en op te halen (ook jassen)
 • Contacten onderhouden met verenigingen in Diepenheim en evt. naar vergaderingen van verenigingen met coördinator dienstverlening Markelo of met een ander bestuurslid
 • Gaat mee naar beurzen en vergaderingen
 • Gaat indien mogelijk mee naar E.H.B.O. wedstrijden
 • Verstuurt facturen na afloop van de evenementen

Tevens zijn we nog op zoek naar iemand die de kaderopleiding wil gaan volgen en iemand die de lotus opleiding wil gaan volgen. Dus ken je iemand of wil jezelf een opleiding gaan volgen laat het weten aan het bestuur.

Wat is de AVG?

 

De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming

Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de boetes hoger. De nieuwe wet is ook van toepassing voor EHBO Nederland en de aangesloten verenigingen. Het is moeilijk om in het kort uit te leggen wat de wet inhoudt. Ten opzichte van de vorige wet zijn er een aantal belangrijke veranderingen. We noemen er een paar:

 • Het moet helder zijn waarom de gegevens worden vastgelegd;
 • Een lid moet duidelijk toestemming geven voor het vastleggen van zijn/haar gegevens;
 • Een vereniging moet vastleggen en kunnen aantonen wat er met de gegevens gebeurt;
 • Een vereniging mag alleen die gegevens bewaren en vastleggen die nodig zijn voor de vereniging;
 • De gegevens moeten beveiligd worden en blijven. Onbevoegden moeten niet bij de gegevens kunnen komen;
 • De leden van de vereniging moeten geïnformeerd zijn over hoe de vereniging omgaat met hun persoonsgegevens;
 • Als de vereniging de gegevens van de leden zou willen delen met een externe partij dan moet daar een overeenkomst voor worden afgesloten.

Dit houdt voor onze leden in dat zij in de maand oktober tijdens de herhalingslessen

een aanmeldingsformulier krijgen waarop zij kunnen aankruisen of ze hiermee

akkoord kunnen gaan. Een voorbeeld van het aanmeldingsformulier zit in deze

nieuwsader bijgesloten.

Wedstrijdploeg

Dit jaar hadden we een wedstrijdploeg. Deze ploeg bestaat uit Anita Olde Daalhuis, Evelyn Wrigley en Anne Mensink. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan voor de wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd per jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog aan het kijken of het mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te nemen. In 2018 zijn de landelijke EHBO wedstrijden in Maasdijk.

Verslag wedstrijd op zaterdag 2 juni 2018 in Maasdijk

We zijn op zaterdagmorgen 02 juni 2018 om 07.30 uur vertrokken naar Maasdijk. Ons bestuur heeft daar de landelijke vergadering van EHBO Nederland bijgewoond. Om 13.30 uur begonnen de EHBO wedstrijden bij Beekenkamp. Dit is een grote tomatenkwekerij. Bij binnenkomst kregen we te horen dat we geen shag en tomaten in onze tas mochten hebben. Het thema van de wedstrijd was “Kijk op de dijk”.

We moesten een envelop trekken en we trokken Nieuwe Water. Onze eerste box hadden we pauze. Bij box A aangekomen in de toiletruimte hadden we een slachtoffer met chemische verbranding in het oog en chemische verbrandingen op de armen. Het oog hebben we minimaal 15 minuten gespoeld en de huid minimaal 45 minuten. De armen hebben we losjes afgedekt met een niet verklevend kompres en een zwachtel.

Tevens hebben we de huisartsenpost gebeld. De kop was eraf en we gingen door naar Box B. Hier moesten we onze EHBO tas inleveren en zonder hulpmiddelen naar binnen. Dit was ook een toiletruimte, dus beperkte ruimte om te werken. Hier zat een slachtoffer met een flink bloedende wond aan de kuit. Deze moesten we behandelen met een traumazwachtel. Slachtoffer 2 had een flauwte, was boven de 40 jaar dus hier moesten we 112 voor bellen. Daarna gingen we de kassen in. Bij box C aangekomen waren we erg druk, want we hadden drie slachtoffers. Eén slachtoffer met een hitteberoerte, die erg moest overgeven, een slachtoffer met een hittestuwing, die hebben we ook goed af laten koelen met natte doeken en een slachtoffer met hittekramp. Twee slachtoffers hebben we zoute chips en sportdrank aangeboden. Voor de hitteberoerte hebben we de ambulance laten komen.

Daarna waren we wel aan een pauze toe, want de wedstrijd was nog niet gestreden. Na onze rustpauze gingen we naar de kas toe. Bij box D aangekomen lag er een bewusteloos slachtoffer aan een elektriciteitskabel met een wond aan het been, we hadden de wond wel gezien, maar konden hem later niet terug vinden. Dit slachtoffer was door elektriciteit getroffen. Het tweede slachtoffer was blind was gevallen en had een wond aan het been en een wondje op de neus. Bij het bewusteloze slachtoffer stopte de ademhaling en was het de bedoeling dat je het slachtoffer op de andere zijde ging leggen. Toen we dit gedaan hadden zagen we de wond. Deze hebben we gekoeld.

Bij box E aangekomen was er een heftruck over de enkel van het slachtoffer gereden en slachtoffer twee was hiervan erg geschrokken, had dit slachtoffer aangereden, omdat zij aan het appen was op de telefoon en kreeg een te snelle ademhaling.

Er lagen allemaal kratjes op de vloer, dus we hebben eerst de rommel opgeruimd. Het been van het slachtoffer rustte erg mooi tegen twee kratjes, dus deze hebben we laten staan, wat achteraf niet de bedoeling was, want je moest een dekenrol aanleggen.

Onze laatste box, box F was iemand boven van de pallet van de heftruck gevallen, zat vast en bleef hangen. Slachtoffer twee de heftruckchauffeur was erg in paniek, door deze gerust te stellen, kon de pallet zakken en het slachtoffer eraf geholpen worden. Met de rautekgreep moesten we daarna dit slachtoffer verplaatsen en starten met de reanimatie. Toen was het spannend wie mag er naar de finale. De finale was een ongeval met een bende die dealde en er werden schoten gevuurd. De politie en politie op motor kwam er aan te pas. Enkele slachtoffers werden door de politie meegenomen. Daarna moest je triage toepassen en gaan helpen. Al met al een zeer leerzame dag. We zijn vijfde geworden van de 13 organisaties die mee deden, tevens deden er nog twee jeugd groepen mee. Een goede prestatie. We gingen moe en voldaan onze terugreis

Uitleg lesrooster

Elk blok bestaat uit vier lessen. Het is de bedoeling dat je een avond of een ochtend volgt.

De les “Wat kom je toch allemaal tegen in Markelo” is voor iedereen, graag opgeven vóór 12 september 2018, heeft u zich vergeten op te geven, u bent van harte welkom. Het is voor deze les handig om makkelijke kleding en schoenen aan te trekken, maar géén E.H.B.O. kleding. Bij mooi weer gaan we naar buiten. Bij slecht weer blijven we binnen. Deze les begint om 19.00 uur bij de Kroon met uitleg over de portofoon. Deze avond zal er ook gewerkt worden met portofoon.

De les levensreddende handelingen en verbandleer zijn verplicht om te volgen.

De module Eerste Hulp Aan Kinderen zal door de herhalingslessen verweven worden.

Overzicht bestuursleden

C:\Users\Gebruiker\Downloads\Gerrit Wiggers.jpg

Voorzitter:

Gerrit Wiggers

Diepenheimseweg 106

7475MN Markelo

Email: gwwiggers@gmail.com

Tel: 0547-275124

 

Secretaresse, ledenadministratrie, cursusorganisator

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Tel: 0547 – 362351

Penningmeester

Michaëla van Paick

Vijverweg 1

7478 PT Diepenheim

Email: penningmeesterehbo.mar.die@gmail.com

Tel: 06 – 28607440

 

Dienstverlening Markelo en Diepenheim

Diki Hollander – Kevelham

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Tel: 0547 – 362351

Aanvullen tassen / Attenties Markelo:

Annie Veltkamp

Luttekeveldweg 2a

7475 RX Markelo

Email: hveltkamp@hotmail.com

Tel: 0547 – 361634

 

Lid bestuur

Janny Assink

Oude Rijssenseweg 20

7475 SN Markelo

Email: jannyassink@gmail.com

Tel: 0547 – 363484

 

Kaderinstructeurs

Kaderinstructeur

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Tel: 0547 – 362351

Kaderinstructeur

Ronald Disberg

 

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE HULP

 

Naam :……………………………………………………………….

Roepnaam :………………………………………………………..…….

Voorletters :……………………………………………………..……….

Adres en huisnummer:…………………………………………………………….

Postcode / woonplaats:…………………………………………………………….

Geboortedatum :……………………………………………………………….

Telefoonnummer thuis:…………………………………………………………….

Mobiel :……………………………………………………………….

E-mailadres :……………………………………………………………….

Banknummer :……………………………………………………………….

Diplomanummer Oranje Kruis:…………………………………………………..

Wil wel / geen lid worden

Wil wel / geen diensten draaien

Als u wel diensten wil draaien bij welke evenementen wilt U dan diensten draaien: ……………………………………………………………………..

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het doorsturen van persoonsgegevens naar Het Oranje Kruis in verband met registratie
 • Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim
 • Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal waarop ik zichtbaar in beeld ben

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Contributie lidmaatschap is € 17,50. Na 1 april wordt dit met € 2,50 verhoogd. De contributie is inclusief de kosten voor herhaling reanimatie en verlenging diploma na twee jaar. Dit mag overgemaakt worden naar rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680. Het eerste jaar bedraagt de contributie € 25,00 euro als u de opleiding niet bij ons gevolgd heeft.

Datum :………………..……………………………………………………

Handtekening :…………………..…………………………………………………

Inleveren bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

U mag het formulier ook scannen naar:

hettie.diki.hollander@gmail.com

 

Beste leden,

Dit jaar gaan we de reanimatieles weer op de oude manier doen, dus het is weer een inlooples. Het is wel de bedoeling dat je echt een uur aan het werk bent. Je kunt inlopen van 19.30 uur tot ± 21.00 uur.

De ochtendles blijft bestaan. Hier is iedereen van harte welkom. Deze ochtend is van 09.30 uur tot ± 11.15 uur. Voor deze les hoeft u zich niet op te geven. Deze les is ook niet aan alfabet verbonden.

Voor de avonden vinden wij het prettig dat u de avond gaat waarin u staat ingepland. Mocht u niet kunnen dan is er in overleg nog van alles mogelijk.

De avonden zijn als volgt ingedeeld:

Markelo: A tot en met N Dinsdagavond 16 oktober 2018 Woensdagmorgen 07 november 2018

O tot en met Z Woensdagavond 07 november 2018

Diepenheim Donderdagavond 29 november 2018

De lessen in Markelo worden gegeven in ’n Veernhof (ingang aan de rechterkant), Prinses Irenestraat 9 te Markelo.

De les in Diepenheim wordt gegeven bij de WoZoCo, Marsmansland 4, 7478 AN Diepenheim.

Bent u de voor u bestemde avond verhinderd? Neem dan contact op met de cursusorganisator Hettie Hollander, tel: 0547 – 362351 of per email: hettie.diki.hollander@gmail.com.

De tijdsduur van deze herhalingsles is ongeveer 1 uur.

Reanimatie is een verplicht onderdeel voor elke E.H.B.O.-er!

Voor leden van onze vereniging zijn de kosten voor deze herhalingsles al in de contributie verwerkt. Voor niet-leden bedragen de kosten € 20,00 euro, dit is inclusief het nieuwe boekje en inschrijving Oranje Kruis.

Weet u iemand die interesse heeft in een aparte reanimatie – AED – opleiding, dan kan deze persoon zich aanmelden bij Hettie Hollander. De cursus duurt 2 tot 3 avonden, ligt aan de grootte van de groep. De kosten hiervoor bedragen € 50,00. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen van de kosten.

Reanimatie en AED – herhalingen

Voor het geldig houden van uw reanimatiediploma met AED bent u verplicht om 1 x per jaar een herhalingsles te volgen.

Denkt u er ook aan om uw diploma / verlengingskaart mee te nemen?

Met vriendelijke groet,

Cursusorganisator E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim

Hettie Hollander