Nieuwsader 2017

De Nieuwsader is ook als PDF bestand te downloaden

——————————————————————–

Bij deze ontvangt u onze nieuwe nieuwsader. In het afgelopen jaar zijn er verschillende dingen gebeurd. We willen u door middel van deze nieuwsader daarvan op de hoogte brengen. Tevens vindt u bij deze nieuwsader het nieuwe lesrooster voor volgend seizoen. De les levensreddende handelingen zal dit jaar weer een inlooples zijn, waar u weer gewoon een uur aan het werk kunt gaan. Veel leesplezier en we hopen u weer te zien tijdens onze lessen of tijdens de dienstverlening.

LET OP!!!!

DE LESAVOND IS VAN 19.30 UUR TOT ± 21.30 UUR

Stukje geschiedenis E.H.B.O. vereniging

De E.H.B.O. vereniging is op 1 oktober 1956 opgericht. De vereniging heeft als doel de kennis van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Zij proberen dit doel te bereiken door:

 • het geven van herhalingslessen op theoretische en praktische wijze
 • het geven van nieuwe cursussen
 • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van de dienstverlening

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele

uren per jaar hun handen uit de mouwen steken.

Het Oranje Kruis

Onze vereniging werkt conform de richtlijnen van het Oranje Kruis:

Het Oranje Kruis is een overkoepelende organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun instructeurs door een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

 • het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s worden voorkomen.
 • bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
 • zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Om dat te bereiken verzorgt het Oranje Kruis alle uitvoerende werkzaamheden betreffende:

 • de examinering en certificering.
 • de ontwikkeling en productie van lesmaterialen.
 • de bewaking rond de geldigheid van diploma’s.
 • de werving-en promotiecampagnes.

Bij onze vereniging worden de cursussen gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en werken we met de lesboeken en -materialen van het Oranje Kruis. In lijn hiermee worden de examens afgenomen en ontvangen de cursisten een gecertificeerd diploma.

Om voor een eventuele vergoeding van de cursuskosten door werkgever of zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is meestal dit Oranje Kruis diploma vereist.

Reglement tijdens EHBO lessen

Om er voor te zorgen dat een instructeur goed les kan geven is er een reglement waaraan iedere cursist / lid zich dient te houden.

Mobiele telefoons: Het is voor de instructeur heel storend wanneer een mobiel afgaat tijdens een les of wanneer cursisten / leden tijdens de lessen mobiele berichtjes lezen of per mobiel berichtjes verzenden. Wij verzoeken u dan ook de mobiel uit of op stil te zetten. In de pauze is er gelegenheid eventueel uw mobiel te raadplegen voor berichtjes en dergelijke.

Natuurlijk is het mogelijk dat u bereikbaar moet zijn voor een dringend bericht. Geef dit bij het begin van de avond door aan de instructeur, zodat deze op de hoogte is.

Vacatures

Voor het secretariaat zijn we nog dringend op zoek naar iemand die Hettie wil assisteren. We zoeken iemand die de notulen van de vergaderingen wil opstellen, jaarverslag wil maken en natuurlijk de nieuwsader. Je zal worden ondersteund door Hettie. Tevens zijn we dringend op zoek naar iemand die dienstverlening Diepenheim wil overnemen. Wat houdt haar functie in.

Gaat bij grote evenementen in contact met coördinator dienstverlening Markelo en neemt deel aan het bestuur.

 • Dienstverlening Diepenheim telefoneren met leden of zij nog EHBO diensten willen draaien
 • Bevestiging sturen met een nieuwe aanvraag naar verenigingen die EHBO hebben aangevraagd
 • Bijhouden hoeveel evenementen met hoeveel uren dienstverlening er gedraaid is in Diepenheim en doorgeven aan penningmeester
 • Hoeveel uren hebben onze leden dienst gedraaid in Diepenheim, aan het einde van het jaar doorgeven aan coördinator dienstverlening Markelo.
 • Opdracht geven aan persoon van materiaalbeheer om materiaal naar evenementen te brengen en op te halen (ook jassen)
 • Contacten onderhouden met verenigingen in Diepenheim en evt. naar vergaderingen van verenigingen met coördinator dienstverlening Markelo of met een ander bestuurslid
 • Gaat mee naar beurzen en vergaderingen
 • Gaat indien mogelijk mee naar E.H.B.O. wedstrijden
 • Verstuurt facturen na afloop van de evenementen

Tevens zijn we nog op zoek naar iemand die de kaderopleiding wil gaan volgen en iemand die de lotus opleiding wil gaan volgen. Dus ken je iemand of wil jezelf een opleiding gaan volgen laat het weten aan het bestuur.

Betaling contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie voor 2017 bedraagt € 17,50 euro.

Bankrelatie:

Rabobank, rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680 ten name van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 01 december 2017 te geschieden.

Na deze datum bent u verplicht de contributie voor 2018 te betalen.

Opzegging schriftelijk bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Jassen

In april 2014 hebben wij nieuwe jassen aangeschaft, deze worden gedragen tijdens evenementen die aangevraagd zijn bij ons als vereniging. De leden die meer dan 30 uur dienst draaien in een jaar hebben een jas in bruikleen. Voor de leden die geen jas in bruikleen hebben wordt door de coördinatoren dienstverlening gezorgd dat er een jas op locatie is of er wordt contact gezocht met de desbetreffende E.H.B.O. –er. Na afloop van de dienstverlening wordt de jas weer ingeleverd of in overleg met de desbetreffende persoon wordt de jas weer teruggebracht naar de coördinator dienstverlening of materiaalbeheer in Diepenheim.

De oranje hesjes en banden worden nu niet meer tijdens evenementen gedragen.

Poloshirts

Het poloshirt mag alleen gedragen worden als men in opdracht van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim dienst draait. Bij het poloshirt is een contract geleverd. Onder het poloshirt graag een hemd of t-shirt dragen.

Medicatie

Het is de bedoeling dat wij geen medicatie uitreiken aan slachtoffers. Bij sommige evenementen zoals “Off the Road” wordt door het Mobiel Medisch Team gevraagd of wij paracetamol hebben. Dan mag dit worden gegeven, degene die voor het materiaalbeheer zorgt, zorgt dan dat er een doosje paracetamol is. Verder reiken wij geen medicatie uit. Dit om onze eigen veiligheid te beschermen.

Verplichte lessen

Een aantal herhalingslessen zijn verplicht en moeten elk jaar worden herhaald om uw E.H.B.O. diploma geldig te houden. Het gaat hierbij om de lessen verbandleer en levensreddende handelingen. In het rooster staat er extra bij verplicht. Mochten er nog vragen over zijn dan kunt u deze altijd stellen aan onze kaderinstructeurs. Vanaf 2018 is dit ook de les Eerste Hulp Aan Kinderen.

Geldigheid diploma

Uw E.H.B.O. diploma is twee jaar geldig. U bent verplicht om 7 herhalingslessen te volgen per seizoen. Dit is inclusief verbandleer, levensreddende handelingen en de module Eerste Hulp Aan Kinderen. Bent u om wat voor reden niet in staat om uw herhalingslessen te volgen neem dan contact op met het bestuur. Voor 15 uur dienstverlening kunt u maximaal één herhalingsles compenseren. Het is niet de bedoeling dat u alleen dienstverlening draait en niet naar de herhalingslessen gaat. Vergeet niet na elke les de presentielijst te tekenen. Mochten wij als bestuur geen afmelding hebben gehad of u heeft niet de moeite genomen om het aan ons door te geven dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw diploma niet te verlengen. De lezing en de jaarvergadering is samen één les.

Evenementen

Het afgelopen jaar zijn we met de evenementen in overleg geweest over de verzorging ten aanzien van het eten en drinken. Helaas is gebleken dat dit nog niet naar wens verloopt. Daarnaast verwachten wij van onze leden dat ze zich vriendelijk en netjes opstellen. Gedraag u als gast. Mochten er toch dingen niet naar tevredenheid gebeuren dan horen wij dat als bestuur graag van u zelf en niet via via.

Als u naar een evenement gaat bent u verplicht om uw tas mee te nemen en uw jas of poloshirt te dragen. Vanaf dit jaar vragen wij aan de verenigingen die ons vragen om E.H.B.O.-ers te leveren een vergoeding van € 5,00 euro per uur voor twee E.H.B.O.-ers. In principe draaien we altijd dienst met twee E.H.B.O.-ers. Het is de bedoeling dat je met elkaar dienst draait en niet één E.H.B.O.-er alleen. Bij aanvang van de dienst wacht je op elkaar en meldt je je samen aan, zodat je ook samen de overdracht krijgt als dit nodig mocht zijn. Mocht je om een reden geen dienst kunnen draaien, geef dit dan door aan de coördinator dienstverlening. Samen kunnen we tot een oplossing komen. Tevens is het van belang mocht het binnen het evenement niet lekker lopen of er zijn knelpunten koppel dit terug naar de coördinator dienstverlening en zij zal dan contact opnemen met de desbetreffende organisatie en ga dit niet zelf bespreken.

E.H.B.O. tas

We willen u er nog op attenderen dat u eraan denkt om regelmatig uw E.H.B.O. tas te controleren of alles er nog in zit en kijk of er niets over datum is. Mocht u de tas willen aanvullen dan kan dat via de kaderinstructeur, zij nemen dan het materiaal mee naar de herhalingsles in Diepenheim, stuur een mail. Mochten er geen herhalingslessen meer zijn, dan kun je contact opnemen met het bestuur en zij zullen er dan zorg voor dragen dat het materiaal geleverd wordt. In Diepenheim ligt niet veel voorraad. In Markelo bij Annie Veltkamp. Hieronder nog even het schema wat er allemaal in de E.H.B.O. tas behoord te zitten.

Medicijnen zitten niet in de tas en worden door ons als E.H.B.O.-ers niet verstrekt!!!

Aantal Omschrijving Afmeting   Aantal Omschrijving Afmeting
3 Snelverband nr. 1 (gerold) 6 x 8 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 5 cm.
2 Snelverband nr. 2 (gerold) 8 x 10 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 8,5 cm. (16/16)
2 Snelverband nr. 3 (gerold) 10 x 12 cm.   5 Steriele gaasjes 10 x 10 cm.
2 Metallinekompres 8 x 10 cm.   3 Niet verklevend kompres 7,5 x 7,5 cm.
2 Metallinekompres 10 x 12 cm.   3 Niet verklevend kompres 10 x 10 cm.
2 Ideaalwindsels 6 cm.   2 Driekante doeken  
2 Ideaalwindsels 8 cm.   5 Hechtstrips 4 mm. X 38 mm.
2 Ideaalwindsels 10 cm.   5 Hechtstrips 6,4 mm. x 76 mm.
2 Hydrolast 4 cm.   2 Synthetische watten breed
2 Hydrolast 6 cm.   1 Insectensetje  
2 Hydrolast 8 cm.   1 Pincet  
1 Leukoplast 2,5 cm.   1 Eerstehulpschaar  
1 Leukoplast 1,25 cm.   1 Sterilon Flesje
1 Leukopor 2,5 cm.   1 Notitieboekje  
5 Lancets     1 Potlood  
1 Hansaplast strips     2 Handschoenen Paar
1 Hansaplast elastisch Dooos / zakje     Veiligheidsspelden  
1 Isolatiedeken          

Wedstrijdploeg

Dit jaar hadden we een wedstrijdploeg. Deze ploeg bestaat uit Anita Olde Daalhuis, Evelyn Wrigley, Michaëla van Paick. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan voor de wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd per jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog aan het kijken of het mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te nemen. In 2018 zijn de landelijke EHBO wedstrijden in Maasdijk.

Verslag wedstrijd op zaterdag 20 mei 2017 in Westerhaar – Vriezenveensewijk

We werden om 13.00 uur verwacht in Westerhaar- Vriezenveensewijk. Om 13.30 uur begonnen de wedstrijden. Het thema van de wedstrijd was “Kom maar op als je “turft”.We starten met een pauze. Daarna kregen we een box waar twee slachtoffers waren. Het ene slachtoffer had een flinke bijtwond aan het onderbeen, opgelopen door de hond van het andere slachtoffer. De wond bloedde hevig, hier hebben we eerst druk op uitgeoefend en daarna een gerold snelverband met daarop een elastische zwachtel en toen de ideaalzwachtel. Deze had een spierscheuring in de kuit, opgelopen door het trekken van de hond. De kuit hebben we flink gekoeld.

Daarna kregen we een theorieronde op de computer. Dit waren erg pittige vragen maar we hadden 100% score. Dit geeft weer moed. In box drie lag er een puzzel en er lag een baby op tafel. De baby had zich verslikt in voedsel. Hier gingen we eerst vijf slagen tussen de schouderbladen geven en nog vijf borstcompressies, helaas kwam het voedsel er niet uit. We kregen toen de opdracht om te gaan starten met de reanimatie. We zijn begonnen met vijf beademingen en daarna 15 borstcompressies om twee beademingen. Na twee series kregen we een AED aangeboden, deze hebben we ook aangesloten. Anita moest hier een puzzel maken over de reanimatie, deze puzzel was erg pittig. Box 4 hadden we pauze, konden we even op adem komen. Daarna gingen we naar box 5. In box 5 kwamen we terecht in een werkplaats, houtzagerij. Er waren twee slachtoffers. Het ene slachtoffer had een flink bloedende wond aan de pols. Hier was de slagader geraakt. Eerst hebben we flink druk uitgeoefend op de wond. Daarna een gerold snelverband aangelegd en natuurlijk een elastische zwachtel er bovenop gelegd en alles vastgelegd met een ideaalzwachtel. Het tweede slachtoffer viel flauw, had een erg strakke stofjas aan en die hebben we losgemaakt, zodat het slachtoffer meer lucht kreeg dit vond ze prettig. Gaf toen aan dat ze al een paar dagen een drukkend gevoel op de borst had: daarvoor was geen directe hup nodig, waar wel het advies gegeven voor controle door de huisartsenpost. Wou graat wat drinken, maar dat werd afgeraden door de jury omdat….? Mevrouw had geen tijd voor huisartsenpost, het huisje voor haar kleindochter moest af. Zat op de grond, met rug naar de gewonde en wou toen een schilmesje boven haar van een “tafeltje” pakken. Kon het niet zien liggen, voelde met haar hand. Snijwond voorkomen door het schilmesje gauw voor haar weg te pakken. Verder was geruststelling voldoende. In box 6 kwamen we in een werkplaats met een oven terecht. Je raadt het natuurlijk al brandwonden, eerst water de rest komt later. Er stond een kleine emmer eerst geroken, deze was schoon en hier hebben we water in gedaan, om de hand te koelen, later zagen we dat de andere arm ook onder de eerste en tweede graads brandwonden zaten, dus hadden we de grote emmer nodig. Alles uit de emmer gegooid en de emmer gepakt en gevuld met water, hier hebben we de arm in gekoeld na twintig minuten koelen, konden we netjes en losjes gaan verbinden. Het tweede slachtoffer had de hete dampen in het gezicht gekregen van de oven. Dit slachtoffer was bekend met COPD had medicatie bij zich. Slachtoffer heeft rustig de medicatie ingenomen en na een tijdje knapte het slachtoffer op. Slachtoffer is gerustgesteld en het advies gegeven om samen naar de buitenlucht te gaan voor frisse lucht.

Onze laatste box was de disco, wat een herrie. Hier was een slachtoffer echt dronken en had een doordringende borstwond. Het mes had het slachtoffer er zelf al uitgehaald. Op deze wond hebben we licht druk op uitgeoefend en daarna steriel afgedekt. Het andere slachtoffer had een verstuikte enkel, deze hebben we met een coldpack gekoeld en daarna een steunverband aangelegd. Daarna zat het voor osn erop en moesten we wachten om te horen te krijgen op welke plaats we waren geëindigd en of we de finale in moesten. We kregen de opdracht om naar buiten te gaan waar een brandweerdemonstratie plaats vond. Tijdens deze demonstratie haalden ze een slachtoffer uit de auto met de wervelplank. Daarna moesten we nog even wachten op de uitslag. Het was erg spannend. We zijn tweede van Nederland geworden. De finale was met heel veel slachtoffers. Hier ging het puur om triage stellen. Dus welke slachtoffers zijn belangrijk om te gaan helpen. Slachtoffers moesten in de stabiele zijligging worden gelegd en bij ernstig bloedende wonden was het de bedoeling om steriele gazen uit te delen, zodat deze slachtoffers druk op de wonden konden uitoefenen. Al met al een zeer geslaagde middag en heel leerzaam. Daarna zijn we terug gereden met de beker naar huis.

Leslocaties

De lessen worden in Markelo bij ’n Veernhof Prinses Irenestraat 9 7475 BW Markelo gegeven. De lessen in Markelo vinden plaats op dinsdagavond en woensdagmorgen, mits het anders op het lesrooster staat vermeld

De lessen in Diepenheim worden gegeven bij Herberg de Pol,

Raadhuisstraat 8, 7478 AG Diepenheim. Deze lessen worden op donderdagavond gegeven, mits het anders op het lesrooster staat vermeld.

Lestijden

De lestijden voor de avonden zijn van 19.30 uur tot ± 21.30 uur, mits het anders op het lesrooster staat vermeld.

De lestijden voor de ochtend zijn van 09.30 uur tot ± 11.30 uur.

Zaterdag

Er zijn twee zaterdagen gepland voor het volgen van de herhalingslessen. Deze zaterdag is van 09.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Willen wij op zaterdag les geven dan moeten er minimaal 10 deelnemers zich hebben opgegeven. De data voor de zaterdag zijn:

 • Zaterdag 11november 2017
 • Zaterdag 11 maart 2018

Kiest u voor de zaterdag dan hoeft u geen herhalingslessen meer te volgen op de avond. U kunt zich uiterlijk opgeven tot 30 augustus 2017. Dan kunnen wij als kaderinstructeurs en bestuur u op tijd inlichten of deze dag wel of geen doorgang kan vinden.

Uitleg lesrooster

Elk blok bestaat uit vier lessen. Het is de bedoeling dat je een avond of een ochtend volgt.

De les “Wat een gedoe met oud en nieuw” is voor iedereen, graag opgeven voor die tijd, heeft u zich vergeten om op te geven, u bent van harte welkom. De les levensreddende handelingen en verbandleer zijn verplicht om te volgen.

Eerste Hulp Aan Kinderen

Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de herhalingslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd. Wij zullen dit doen in het jaar 2017/2018. De reden hiervoor is dat we dan precies weten welke richtlijnen we moeten gebruiken.
Voor leden die in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de herhalingslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in de eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.
Overzicht bestuursleden

Voorzitter:

Wendie Semmekrot

Lindelaan 63

7478 BG Diepenheim

Email: wendiesemmekrot@msn.com

 

Penningmeester

Michaëla van Paick

Vijverweg 1

7478 PT Diepenheim

Email: m.vanpaick@gmail.com

Penningmeester

Janny Assink

Oude Rijssenseweg 20

7475 SN Markelo

Email: jannyassink@gmai.com

Tel: 0547 – 363484

Secretariaat, kaderinstructeur,

ledenadministratie, cursusorganisator

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Tel: 0547 – 362351

 

Aanvullen tassen / Attenties Markelo:

Annie Veltkamp

Luttekeveldweg 2a

7475 RX Markelo

Email: hveltkamp@hotmail.com

Tel: 0547 – 362456

 

Dienstverlening Markelo en tijdelijk Diepenheim

Diki Hollander – Kevelham

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

 

Kaderinstructeur

Henk Broekmaat

Marsmanland 23

7478 XN Diepenheim

Tel: 0547 – 351546

Email: henk.broekmaat@zonnet.nl

Aanmeldingsformulier

Naam:……………………………………………………………………………..

Roepnaam:……………………………………………………………………….

Voorletters:………………………………………………………………………

Adres en huisnummer:…………………………………………………………..

Postcode / woonplaats:…………………………………………………………..

Geboortedatum:………………………………………………………………….

Telefoonnummer thuis:…………………………………………………………..

Mobiel:……………………………………………………………………………

Beroep:……………………………………………………………………………

E-mailadres:………………………………………………………………………

Banknummer:……………………………………………………………………

Datum en handtekening:…………………………………………………………

Wil wel / geen lid worden………………………………………………………..

Wil wel / geen diensten draaien

Diplomanummer Oranje Kruis:………………………………………………..

Als U wel diensten draait bij welke evenementen wilt U dan diensten draaien:

Contributie lidmaatschap: €`17,50 per jaar dit mag overgemaakt worden naar rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680

Inleveren bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Beste leden,

Dit jaar gaan we de reanimatieles weer op de oude manier doen, dus het is weer een inlooples. Het is wel de bedoeling dat je echt een uur aan het werk bent. Je kunt inlopen van 19.30 uur tot ± 21.00 uur.

De ochtendles blijft bestaan. Hier is iedereen van harte welkom. Deze ochtend is van 09.30 uur tot ± 11.15 uur. Voor deze les hoeft u zich niet op te geven. Deze les is ook niet aan alfabet verbonden.

Voor de avonden vinden wij het prettig dat u de avond gaat waarin u staat ingepland. Mocht u niet kunnen dan is er in overleg nog van alles mogelijk.

De avonden zijn als volgt ingedeeld:

Markelo: A tot en met N Dinsdagavond 31 oktober 2017

Woensdagmorgen 08 november 2017

O tot en met Z Woensdagavond 08 november 2017

Diepenheim Donderdagavond 07 december 2017

De lessen in Markelo worden gegeven in ’n Veernhof (ingang aan de rechterkant), Prinses Irenestraat 9 te Markelo.

De les in Diepenheim wordt gegeven bij Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8.

Bent u de voor u bestemde avond verhinderd? Neem dan contact op met de cursusorganisator Hettie Hollander, tel: 0547 – 362351 of per email: hettie.diki.hollander@gmail.com.

De tijdsduur van de herhalingsles is ongeveer 1 uur.

Reanimatie is een verplicht onderdeel voor elke E.H.B.O.-er!

Voor leden van onze vereniging zijn de kosten voor deze herhalingsles al in de contributie verwerkt. Voor niet-leden bedragen de kosten € 25,00 euro, dit is inclusief het nieuwe boekje en inschrijving Oranje Kruis.

Weet u iemand die interesse heeft in een aparte reanimatie en/of AED – opleiding, dan kan deze persoon zich aanmelden bij Hettie Hollander. De cursus duurt 2 tot 3 avonden, ligt aan de grootte van de groep. De kosten hiervoor bedragen € 75,00. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen van de kosten.

Reanimatie en AED – herhalingen

Voor het geldig houden van uw reanimatiediploma met AED bent u verplicht om

1 x per jaar een herhalingsles te volgen.

Denkt u er ook aan om uw diploma / verlengingskaart mee te nemen?

Met vriendelijke groet,

Cursusorganisator E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim

Hettie Hollander