Nieuwsader 2016

De Nieuwsader is ook als PDF te downloaden

——————————————————————–

Bij deze ontvangt u onze nieuwe nieuwsader. In het afgelopen jaar zijn er verschillende dingen gebeurd. We willen u door middel van deze nieuwsader daarvan op de hoogte brengen. Tevens vindt u bij deze nieuwsader het nieuwe lesrooster voor volgend seizoen. De les levensreddende handelingen zal dit jaar een hele avond van ongeveer twee uur duren. Verderop in deze nieuwsader leest u hier meer over. Veel leesplezier en we hopen u weer te zien tijdens onze lessen of tijdens de dienstverlening.

LET OP!!!!

DE LESAVOND IS VAN 19.30 UUR TOT ± 21.30 UUR

Stukje geschiedenis E.H.B.O. vereniging

De E.H.B.O. vereniging is op 1 oktober 1956 opgericht. De vereniging heeft als doel de kennis van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Zij proberen dit doel te bereiken door:

 • het geven van herhalingslessen op theoretische en praktische wijze
 • het geven van nieuwe cursussen
 • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van de dienstverlening

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele

uren per jaar hun handen uit de mouwen steken.

Het Oranje Kruis

Onze vereniging werkt conform de richtlijnen van het Oranje Kruis:

Het Oranje Kruis is een overkoepelende organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun instructeurs door een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

 • het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s worden voorkomen.
 • bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
 • zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Om dat te bereiken verzorgt het Oranje Kruis alle uitvoerende werkzaamheden betreffende:

 • de examinering en certificering.
 • de ontwikkeling en productie van lesmaterialen.
 • de bewaking rond de geldigheid van diploma’s.
 • de werving-en promotiecampagnes.

Bij onze vereniging worden de cursussen gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en werken we met de lesboeken en -materialen van het Oranje Kruis. In lijn hiermee worden de examens afgenomen en ontvangen de cursisten een gecertificeerd diploma.

Om voor een eventuele vergoeding van de cursuskosten door werkgever of zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is meestal dit Oranje Kruis diploma vereist.

Reglement tijdens EHBO lessen

Om er voor te zorgen dat een instructeur goed les kan geven is er een reglement waaraan iedere cursist / lid zich dient te houden.

Mobiele telefoons: Het is voor de instructeur heel storend wanneer een mobiel afgaat tijdens een les of wanneer cursisten / leden tijdens de lessen mobiele berichtjes lezen of per mobiel berichtjes verzenden. Wij verzoeken u dan ook de mobiel uit of op stil te zetten. In de pauze is er gelegenheid eventueel uw mobiel te raadplegen voor berichtjes en dergelijke.

Natuurlijk is het mogelijk dat u bereikbaar moet zijn voor een dringend bericht. Geef dit bij het begin van de avond door aan de instructeur, zodat deze op de hoogte is.

Vacatures

Voor het penningmeesterschap zijn we nog dringend op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Janny heeft tijdens de jaarvergadering aangegeven dat zij dit nog een jaar wilde doen en dan met haar functie wilde stoppen. Janny is bereid om het penningmeesterschap nog een jaar lang samen te doen met de nieuwe penningmeester. Wat houdt de functie penningmeesterschap in: De penningmeester is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het financieel-administratief beleid van de vereniging.

 • Maakt facturen en verzendt deze ook
 • Verzorgt de incasso en stuurt op tijd een betalingsherinnering
 • Fiatteert facturen en declaraties voor betaling
 • Verzorgt de betalingen
 • Verzorgt de boekhouding
 • Stelt de jaarrekening en financieel jaarverslag op voor vaststelling door het bestuur
 • Legt de door het bestuur vastgestelde jaarrekening en financieel jaarverslag voor aan de kascommissie ter beoordeling
 • Legt de jaarrekening en het financieel jaarverslag voor aan onze leden en geeft toelichting tijdens de Algemene Ledenvergadering
 • Regelt subsidie – aanvraag bij de gemeente en andere instanties
 • Heeft contacten met banken, verzekeraars, subsidieverleners;
 • Regelt de financiën voor de donateurs
 • Zorgt dat de donateurskaarten bij de leden komen die rondbrengen
 • Zorgt dat donateursgeld wordt opgehaald
 • Zorgt dat kaders een declaratieformulier krijgen
 • Gaat mee naar vergaderingen

Tevens heeft Nathalie Mensink tijdens de jaarvergadering aangegeven dat zij haar functie als coördinatie dienstverlening Diepenheim wil overdragen aan iemand uit Diepenheim. Zij is verantwoordelijk voor de dienstverlening in Diepenheim. Gaat bij grote evenementen in contact met coördinator dienstverlening Markelo en neemt deel aan het bestuur.

 • Dienstverlening Diepenheim telefoneren met leden of zij nog EHBO diensten willen draaien
 • Bevestiging sturen met een nieuwe aanvraag naar verenigingen die EHBO hebben aangevraagd
 • Bijhouden hoeveel evenementen met hoeveel uren dienstverlening er gedraaid is in Diepenheim en doorgeven aan penningmeester
 • Hoeveel uren hebben onze leden dienst gedraaid in Diepenheim, aan het einde van het jaar doorgeven aan coördinator dienstverlening Markelo.
 • Opdracht geven aan persoon van materiaalbeheer om materiaal naar evenementen te brengen en op te halen (ook jassen)
 • Contacten onderhouden met verenigingen in Diepenheim en evt. naar vergaderingen van verenigingen met coördinator dienstverlening Markelo of met een ander bestuurslid
 • Gaat mee naar beurzen en vergaderingen
 • Gaat indien mogelijk mee naar E.H.B.O. wedstrijden

Tevens zijn we nog op zoek naar iemand die de kaderopleiding wil gaan volgen en iemand die de lotus opleiding wil gaan volgen. Dus ken je iemand of wil jezelf een opleiding gaan volgen laat het weten aan het bestuur.

Betaling contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie voor 2016 bedraagt € 17,50 euro.

Bankrelatie:

Rabobank, rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680 ten name van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 01 december 2016 te geschieden.

Na deze datum bent u verplicht de contributie voor 2017 te betalen.

Opzegging schriftelijk bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Jassen

In april 2014 hebben wij nieuwe jassen aangeschaft, deze worden gedragen tijdens evenementen die aangevraagd zijn bij ons als vereniging. De leden die meer dan 30 uur dienst draaien in een jaar hebben een jas in bruikleen. Voor de leden die geen jas in bruikleen hebben wordt door de coördinatoren dienstverlening gezorgd dat er een jas op locatie is of er wordt contact gezocht met de desbetreffende E.H.B.O. –er. Na afloop van de dienstverlening wordt de jas weer ingeleverd of in overleg met de desbetreffende persoon wordt de jas weer teruggebracht naar de coördinator dienstverlening of materiaalbeheer in Diepenheim.

De oranje hesjes worden nu niet meer tijdens evenementen gedragen.

Poloshirts

Wij kregen van een aantal leden te horen dat onze jassen soms erg warm waren. Nu is er tijdens de extra ledenvergadering besloten om poloshirts aan te schaffen. Het poloshirt mag alleen gedragen worden als men in opdracht van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim dienst draait. Bij het poloshirt is een contract geleverd. Onder het poloshirt graag een hemd of t-shirt dragen.

Medicatie

Het is de bedoeling dat wij geen medicatie uitreiken aan slachtoffers. Bij sommige evenementen zoals “Off the Road” wordt door het Mobiel Medisch Team gevraagd of wij paracetamol hebben. Dan mag dit worden gegeven, degene die voor het materiaalbeheer zorgt, zorgt dan dat er een doosje paracetamol is. Verder reiken wij geen medicatie uit. Dit om onze eigen veiligheid te beschermen.

Verplichte lessen

Een aantal herhalingslessen zijn verplicht en moeten elk jaar worden herhaald om uw E.H.B.O. diploma geldig te houden. Het gaat hierbij om de lessen verbandleer en levensreddende handelingen. In het rooster staat er extra bij verplicht. Mochten er nog vragen over zijn dan kunt u deze altijd stellen aan onze kaderinstructeurs.

Geldigheid diploma

Uw E.H.B.O. diploma is twee jaar geldig. U bent verplicht om 7 herhalingslessen te volgen per seizoen. Dit is inclusief verbandleer en levensreddende handelingen. Bent u om wat voor reden niet in staat om uw herhalingslessen te volgen neem dan contact op met het bestuur. Voor elke herhalingsles krijgt u 10 punten. Voor de lezing krijgt u 5 punten en voor het volgen van de jaarvergadering krijgt u ook 5 punten.

Voor dienstverlening krijgt u maximaal 20 punten. Het is niet de bedoeling dat u alleen dienstverlening draait en niet naar de herhalingslessen gaat. Elk seizoen kunt u dan 70 punten halen. Voor twee jaar is dit 140 punten. Vergeet niet na elke les de presentielijst te tekenen.

Evenementen

Het afgelopen jaar zijn we met de evenementen in overleg geweest over de verzorging ten aanzien van het eten en drinken. Helaas is gebleken dat dit nog niet naar wens verloopt. Daarnaast verwachten wij van onze leden dat ze zich vriendelijk en netjes opstellen. Gedraag u als gast. Mochten er toch dingen niet naar tevredenheid gebeuren dan horen wij dat als bestuur graag van u zelf en niet via via.

Als u naar een evenement gaat bent u verplicht om uw tas mee te nemen en uw jas of poloshirt te dragen. Vanaf dit jaar vragen wij aan de verenigingen die ons vragen om E.H.B.O.-ers te leveren een vergoeding van € 5,00 euro per uur voor twee E.H.B.O.-ers.

E.H.B.O. tas

We willen u er nog op attenderen dat u eraan denkt om regelmatig uw E.H.B.O. tas te controleren of alles er nog in zit en kijk of er niets over datum is. Mocht u de tas willen aanvullen dan kan dat in Diepenheim bij Jozien Wentink. Zij zorgt er dan voor dat u tas bijgevuld wordt. In Diepenheim ligt niet veel voorraad. Doe het ruim op tijd, want anders kan zij contact opnemen met de kaderinstructeurs dat zij het meenemen naar de herhalingsles. In Markelo bij Annie Veltkamp. Hieronder nog even het schema wat er allemaal in de E.H.B.O. tas behoord te zitten.

Aantal Omschrijving Afmeting   Aantal Omschrijving Afmeting
3 Snelverband nr. 1 (gerold) 6 x 8 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 5 cm.
2 Snelverband nr. 2 (gerold) 8 x 10 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 8,5 cm. (16/16)
2 Snelverband nr. 3 (gerold) 10 x 12 cm.   5 Steriele gaasjes 10 x 10 cm.
2 Metallinekompres 8 x 10 cm.   3 Niet verklevend kompres 7,5 x 7,5 cm.
2 Metallinekompres 10 x 12 cm.   3 Niet verklevend kompres 10 x 10 cm.
2 Ideaalwindsels 6 cm.   2 Driekante doeken  
2 Ideaalwindsels 8 cm.   5 Hechtstrips 4 mm. X 38 mm.
2 Ideaalwindsels 10 cm.   5 Hechtstrips 6,4 mm. x 76 mm.
2 Hydrolast 4 cm.   2 Synthetische watten breed
2 Hydrolast 6 cm.   1 Synthetische watten smal
2 Hydrolast 8 cm.   1 Pincet  
1 Leukoplast 2,5 cm.   1 Eerstehulpschaar  
1 Leukoplast 1,25 cm.   1 Sterilon Flesje
1 Leukopor 2,5 cm.   1 Notitieboekje  
5 Lancets     1 Potlood  
1 Hansaplast strips     2 Handschoenen Paar
1 Hansaplast elastisch Dooos / zakje     Veiligheidsspelden  
1 Isolatiedeken     1 Insectensetje  

Medicijnen zitten niet in de tas en worden door ons als E.H.B.O.-ers niet verstrekt!!!

Wedstrijdploeg

Dit jaar hadden we helaas geen wedstrijdploeg. Heeft u zin en tijd meldt u dan aan voor de wedstrijdploeg. We zijn dringend op zoek naar mensen. We hebben één wedstrijd per jaar. Dit komt omdat we niet meer in de regio/het district zitten. We zijn nog aan het kijken of het mogelijk is om elders nog aan een EHBO wedstrijd deel te nemen. In 2017 zijn de landelijke EHBO wedstrijden in Westerhaar / Vriezenveensewijk.

Leslocaties

De lessen worden in Markelo bij ’n Veernhof Prinses Irenestraat 9 7475 BW Markelo gegeven. De lessen in Markelo vinden plaats op dinsdagavond en woensdagmorgen, mits het anders op het lesrooster staat vermeld

De lessen in Diepenheim worden gegeven bij Herberg de Pol,

Raadhuisstraat 8, 7478 AG Diepenheim. Deze lessen worden op donderdagavond gegeven, mits het anders op het lesrooster staat vermeld.

Lestijden

De lestijden voor de avonden zijn van 19.30 uur tot ± 21.30 uur, mits het anders op het rooster staat vermeld.

De lestijden voor de ochtend zijn van 09.30 uur tot ± 11.30 uur.

Toets

Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om een toets te doen voor uw verlenging van het diploma. Het Oranje Kruis geeft als richtlijn aan dat u herhalingslessen moet volgen om voor verlenging van uw diploma in aanmerking te komen. Gezien deze richtlijnen zijn wij genoodzaakt om de toets te laten vervallen.

Lesprogramma E.H.B.O. SEIZOEN 2016 – 2017

Bloknr. Onderwerp Datum Datum Datum Datum
    Dinsdagavond Woensdagmorgen Donderdagavond Dinsdagavond
    Markelo Markelo Diepenheim Markelo
           
1. Levensreddende handelingen

VERPLICHT!!!

Dinsdagavond 06 september 2016

Woensdagmorgen 16 november 2016 Zie uitleg Nieuwsader

Woensdagavond 16 november 2016

Donderdagavond 08 december 2016

2. Wijzigingen 27ste druk 20 – 09 – 2016 05 – 10 – 2016 13 – 10 – 2016 04 – 10 – 2016
3. Oefening met brandweer Dinsdagavond 18 oktober 2016 plaats en tijdstip wordt op een later tijdstip bekend gemaakt
     
4. 60 jaar geleden tot het heden 01 – 11 – 2016 02 – 11 – 2016 10 – 11 – 2016 15 – 11- 2016
5. Lezing Dinsdagavond 13 december 2016 locatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt
  Eerste Hulp Aan Kinderen Woensdagavond 11 januari 2017. Deze module is alleen voor de leden die in het bezit zijn van deze module. Deze les wordt gegeven in ’n Veernhof in Markelo
6. Verbandleer

VERPLICHT!!!

10 – 01 – 2017 11 – 01 – 2017 12 – 01 – 2017 24 – 01 – 2017
7. Als de brancard, gearriveerd is, is het blessuregevaar nog niet voorbij 07 – 02 – 2017 08 – 02 – 2017 09 – 02 – 2017 21 – 02 – 2017
8. Wie wordt de winnaar? 07 – 03 – 2017 08 – 03 – 2017 09 – 03 – 2017 21 – 03 – 2017
9. Jaarvergadering Dinsdagavond 4 april 2017 bij Herberg de Pot, Potdijk 9 in Markelo om 20.00 uur.

Zaterdag

Er zijn twee zaterdagen gepland voor het volgen van de herhalingslessen. Deze zaterdag is van 09.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Willen wij op zaterdag les geven dan moeten er minimaal 10 deelnemers zich hebben opgegeven. De data voor de zaterdag zijn:

Zaterdag 12 november 2016

Zaterdag 04 februari 2017

Kiest u voor de zaterdag dan hoeft u geen herhalingslessen meer te volgen op de avond. U kunt zich uiterlijk opgeven tot 4 september 2016. Dan kunnen wij als kaderinstructeurs en bestuur u op tijd inlichten of deze dag wel of geen doorgang kan vinden.

Uitleg lesrooster

Elk blok bestaat uit vier lessen. Het is de bedoeling dat je een avond of een ochtend volgt.

De oefening is voor iedereen, graag opgeven voor die tijd, heeft u zich vergeten om op te geven, u bent van harte welkom. De les levensreddende handelingen en verbandleer zijn verplicht om te volgen.

Eerste Hulp Aan Kinderen

Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de herhalingslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd. Wij zullen dit doen in het jaar 2017/2018. De reden hiervoor is dat we dan precies weten welke richtlijnen we moeten gebruiken.
Voor leden die in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de herhalingslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in de eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.

Extra ledenvergadering

Op maandagavond 6 juni 2016 hebben we een extra ledenvergadering bij Herberg de Pot in Markelo. Er waren 30 leden aanwezig, dit is inclusief bestuur.

http://www.laerdal.com/images/L/AEEQNLRW.jpg Er hebben zich 17 mensen afgemeld voor deze vergadering. Waarom hebben we een extra ledenvergadering gepland?

We hebben dit jaar heel veel onvoorziene uitgaven en als we meer als €3.000,00 euro willen gaan uitgeven is dit volgens het huishoudelijk reglement en de statuten verplicht.

Onze skill reporter is kapot gegaan. Een skill reporter is een kastje waar je bij de reanimatie kunt zi uwe skill reporter kost € 1.088,15 inclusief BTW. Een nieuwe pop Resusci Anne QCPR van Laerdal kost €1.524,00 euro. Als je hier dan een moderner kastje op aansluit een SimPad SkillReporter heb je weer een modernere pop en dit kastje kost € 62,50 inclusief BTW. Bij dit apparaat kun je weer meer zien, zoals

de software van SimPad SkillReporter biedt uitgebreide, makkelijk te gebruiken feedback voor een verbeterde reanimatietraining.

 • Compressiesnelheid en –diepte
 • Het volledig terug laten opkomen van de borstkas tussen elke compressie
 • Correcte handpositie
 • Frequentie en lengte van onderbrekingen
 • Automatische en manuele aantekening van belangrijke gebeurtenissen tijdens de reanimatiesessie

Er is tijdens deze vergadering besloten om een nieuwe pop met SimPad SkillReporter te gaan kopen.

Tevens hebben we dit jaar 6 jassen aangeschaft. Eén jas kost € 125,11.

We hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming bij de poloshirts die we willen aanschaffen. We hebben van het Hessenheemfonds €1.000,00 euro ontvangen. De poloshirts mogen alleen gedragen worden bij dienstverlening die aangevraagd is bij de EHBO vereniging. Bij de poloshirts wordt een contract geleverd. Een poloshirt kost € 39,20 inclusief BTW. Bij het poloshirt zal ook een wasvoorschrift geleverd worden. Als men geen diensten meer draait of geen lid meer is van de EHBO vereniging wordt het poloshirt weer ingeleverd. Er zit een striping op het poloshirt en achter op de rug staat het logo EHBO. Het is verstandig om het poloshirt een maat groter te nemen. De stripes rekken niet mee.

Twee AED’s zijn ouder als 10 jaar en dan wordt geen servicecontract meer afgesloten. Tevens worden ze dan erg duur in gebruik. De batterij is dan sneller leeg. We hebben van de Kösterskoele € 1.500,00 euro gekregen, waarvoor wij hun zeer dankbaar zijn. Twee AED’s kosten € 2.756,00 euro dit is inclusief tas.

Tevens hebben we geen reanimatie baby Anne maar een verslikkings Anne. Hier willen we eigenlijk een reanimatie Anne voor kopen. Deze pop kost € 839,26. Als we deze pop mee bestellen dan krijgen we de SimPad SkillReporter een tweede gratis erbij.

En we hebben dit jaar een verslikkingstrainer aangeschaft. Dit is om onze LOTUS mensen een beetje te beschermen. Het houdt niet in dat je hier heel hard op mag slaan.

Er komt een nieuw EHBO boekje met ingang van 1 juli 2016 uit. We weten nog niet exact wat de veranderingen zijn. We hebben een aantal boekjes besteld om te kijken of er veel veranderd is. Daarna wordt er door het bestuur beslist of we nieuwe boekjes aanschaffen of dat we er een inlegvel in gaan doen. Deze boekjes kosten

€ 27,95 per stuk.

Jubileum

Op zaterdag 15 oktober 2016 vieren we ons 60 jarig jubileum van de EHBO – vereniging Markelo – Diepenheim. Deze dag gaan we naar Corpus.

In Corpus beleef je in 55 minuten een spectaculaire “reis door de mens”. Dat is uniek in Nederland, zelfs in de hele wereld. Nergens anders krijg je zo’n bijzonder doorkijkje in het functioneren van de mens. Je leert hoe het lichaam in elkaar zit,hoe het werkt en wat je moet doen om het gezond te houden. Veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven, dat is het motto van CORPUS! Begeleid door een audiotour beleef je in groepen van maximaal 16 personen de “reis door de mens” het is dan net alsof je in je eigen lichaam loopt. Je gaat bij de knie in het lichaam in en komt aan het einde van de “reis” bij de hersenen weer naar buiten. U loopt door een uitvergroot menselijk lichaam, een aantal malen neemt u plaats op een bewegend platform, maar de bewegingen die u ervaart zijn subtiel. Hierna kun je in je eigen tempo je weg vervolgen door onze Medische Infotheek, het interactieve deel van Corpus. Hier vindt je een schat aan informatie over het menselijk lichaam. Ook hier kun je allemaal leuke testjes doen en uitdagende games spelen.

Verder gaan we deze dag nog naar Leiden. En we sluiten af met een diner.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u nog zin om mee te gaan en u heeft zich niet opgegeven dan is dit nog mogelijk. Voor leden bedragen de kosten € 10,00 euro en voor de partner is het bedrag € 25,00 euro. Vol is vol.

Voor leden die zich hebben opgegeven volgt te zijner tijd nog meer informatie over deze dag.

 

Overzicht bestuursleden

Voorzitter:

Wendie Semmekrot

Lindelaan 63

7478 BG Diepenheim

Email: wendiesemmekrot@msn.com

 

Penningmeester:

Janny Assink

Oude Rijssenseweg 20

7475 SN Markelo

Email: jannyassink@gmai.com

Tel: 0547 – 363484

Secretariaat, kaderinstructeur,

ledenadministratie, cursusorganisator

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

Tel: 0547 – 362351

Aanvullen tassen / Attenties Markelo:

Annie Veltkamp

Luttekeveldweg 2a

7475 RX Markelo

Email: hveltkamp@hotmail.com

Tel: 0547 – 362589

 

Aanvullen tassen / Attenties Diepenheim

Jozien Wentink

De Akkers 8

7478 RS Diepenheim

Tel: 06 – 28143964

Email: Babygirl_jozien@hotmail.com

 

Di Dienstverlening Diepenheim

Nathalie Mensink

Re Rembrandtstraat 3

7471 HN Goor

Tel: 0547 – 274760

Email: ajf.mensink@gmail.com

Dienstverlening Markelo

Diki Hollander – Kevelham

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com

 

Kaderinstructeur

Henk Broekmaat

Westerflierweg 4

7475 PC Markelo

Tel: 0547 – 351546

Email: henk.broekmaat@zonnet.nl

Per 1 september 2016 is het adres van Henk:

Marsmanland 23

7478 XN Diepenheim

 

Beste leden,

Dit jaar zijn we genoodzaakt om de herhalingsles levensreddende handelingen (reanimatie met AED) op een andere manier te geven dan u de laatste jaren van ons gewend was. Er zijn een aantal richtlijnen veranderd.

De ochtendles blijft bestaan. Hier is iedereen van harte welkom. Deze ochtend is van 09.30 uur tot ± 11.30 uur. Voor deze les hoeft u zich niet op te geven. Deze les is ook niet aan alfabet verbonden.

Voor de avonden vinden wij het prettig dat u de avond gaat waarin u staat ingepland. Mocht u niet kunnen dan is er in overleg nog van alles mogelijk

De avonden zijn als volgt ingedeeld:s

Markelo: A tot en met N Dinsdagavond 06 september 2016

Woensdagmorgen 16 november 2016

O tot en met Z Woensdagavond 16 november 2016

 

Diepenheim Donderdagavond 08 december 2016

De lessen in Markelo worden gegeven in ’n Veernhof (ingang aan de rechterkant), Prinses Irenestraat 9 te Markelo.

De les in Diepenheim wordt gegeven bij Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8.

Bent u de voor u bestemde avond verhinderd? Neem dan contact op met de cursusorganisator Hettie Hollander, tel: 0547 – 362351 of per email: hettie.diki.hollander@gmail.com.

De tijdsduur van de herhalingsles is ongeveer 2 uur.

Reanimatie is een verplicht onderdeel voor elke E.H.B.O.-er!

Voor leden van onze vereniging zijn de kosten voor deze herhalingsles al in de contributie verwerkt. Voor niet-leden bedragen de kosten € 25,00 euro, dit is inclusief het nieuwe boekje en inschrijving Oranje Kruis.

Weet u iemand die interesse heeft in een aparte reanimatie en/of AED – opleiding, dan kan deze persoon zich aanmelden bij Hettie Hollander. De cursus duurt 2 tot 3 avonden, ligt aan de grootte van de groep. De kosten hiervoor bedragen € 75,00. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen van de kosten.

Reanimatie en AED – herhalingen

Voor het geldig houden van uw reanimatiediploma met AED bent u verplicht om 1 x per jaar een herhalingsles te volgen.

Denkt u er ook aan om uw diploma / verlengingskaart mee te nemen?

Met vriendelijke groet,

Cursusorganisator E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim

Hettie Hollander

Aanmeldingsformulier

Naam:……………………………………………………………………………..

Roepnaam:……………………………………………………………………….

Voorletters:………………………………………………………………………

Adres en huisnummer:…………………………………………………………..

Postcode / woonplaats:…………………………………………………………..

Geboortedatum:………………………………………………………………….

Telefoonnummer thuis:…………………………………………………………..

Mobiel:……………………………………………………………………………

Beroep:……………………………………………………………………………

E-mailadres:………………………………………………………………………

Banknummer:……………………………………………………………………

Datum en handtekening:…………………………………………………………

Wil wel / geen lid worden………………………………………………………..

Wil wel / geen diensten draaien

Diplomanummer Oranje Kruis:………………………………………………..

Als U wel diensten draait bij welke evenementen wilt U dan diensten draaien:

Contributie lidmaatschap: €`17,50 per jaar dit mag overgemaakt worden naar rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680

Inleveren bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Email: hettie.diki.hollander@gmail.com