Nieuwelingen boekje EHBO

BEWAAREXEMPLAAR

Download Nieuwelingen boekje EHBO als PDF

Stukje geschiedenis E.H.B.O. vereniging

De E.H.B.O. vereniging is op 1 oktober 1956 opgericht. De vereniging heeft als doel de kennis van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Zij proberen dit doel te bereiken door:

  • het geven van herhalingslessen op theoretische en praktische wijze
  • het geven van nieuwe cursussen
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van de dienstverlening

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele

uren per jaar hun handen uit de mouwen steken.

Het Oranje Kruis

Onze vereniging werkt conform de richtlijnen van het Oranje Kruis:

Het Oranje Kruis is een overkoepelende organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun instructeurs door een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s worden voorkomen.
  • bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
  • zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Om dat te bereiken verzorgt het Oranje Kruis alle uitvoerende werkzaamheden betreffende:

  • de examinering en certificering.
  • de ontwikkeling en productie van lesmaterialen.
  • de bewaking rond de geldigheid van diploma’s.
  • de werving-en promotiecampagnes.

Bij onze vereniging worden de cursussen gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en werken we met de lesboeken en -materialen van het Oranje Kruis. In lijn hiermee worden de examens afgenomen en ontvangen de cursisten een gecertificeerd diploma.

Om voor een eventuele vergoeding van de cursuskosten door werkgever of zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is meestal dit Oranje Kruis diploma vereist.

Reglement tijdens EHBO lessen

Om er voor te zorgen dat een instructeur goed les kan geven is er een reglement waaraan iedere cursist / lid zich dient te houden.

Mobiele telefoons: Het is voor de instructeur heel storend wanneer een mobiel afgaat tijdens een les of wanneer cursisten / leden tijdens de lessen mobiele berichtjes lezen of per mobiel berichtjes verzenden. Wij verzoeken u dan ook de mobiel uit of op stil te zetten. In de pauze is er gelegenheid eventueel uw mobiel te raadplegen voor berichtjes en dergelijke. Tijdens de les levensreddende handelingen zouden wij het prettig vinden dat u uw bluetooth uit heeft staan.

Natuurlijk is het mogelijk dat u bereikbaar moet zijn voor een dringend bericht. Geef dit bij het begin van de avond door aan de instructeur, zodat deze op de hoogte is.

Aanvang lessen: Onze lessen starten ’s avonds om 19.30 uur en de ochtendles start om 09.30 uur. Voor een ieder is het prettig dat u op tijd aanwezig bent. Mocht dit om wat voor reden niet lukken dan is dit geen probleem, maar maak er geen gewoonte van.

Betaling contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie voor 2017 bedraagt € 17,50 euro.

Bankrelatie:

Rabobank, rekeningnummer NL47 RABO 03407.54.680 ten name van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 01 december 2018 te geschieden.

Na deze datum bent u verplicht de contributie voor 2018 te betalen.

Opzegging schriftelijk bij: Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Jassen

In april 2014 hebben wij nieuwe jassen aangeschaft, deze worden gedragen tijdens evenementen die aangevraagd zijn bij ons als vereniging. De leden die meer dan 30 uur dienst draaien in een jaar hebben een jas in bruikleen en hebben hier een contract voor getekend. Voor de leden die geen jas in bruikleen hebben wordt door de coördinator dienstverlening gezorgd dat er een jas op locatie is of er wordt contact gezocht met de desbetreffende E.H.B.O. –er. Na afloop van de dienstverlening wordt de jas weer ingeleverd of in overleg met de desbetreffende persoon wordt de jas weer teruggebracht naar de coördinator dienstverlening of materiaalbeheer in Diepenheim. De jas mag alleen gedragen worden als men in opdracht van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim dienst draait.

De oranje hesjes en banden worden nu niet meer tijdens evenementen gedragen.

Poloshirts

Het poloshirt mag alleen gedragen worden als men in opdracht van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim dienst draait. Bij het poloshirt is een contract geleverd. Onder het poloshirt graag een hemd of t-shirt dragen.

Medicatie

Het is de bedoeling dat wij geen medicatie uitreiken aan slachtoffers. Bij sommige evenementen zoals “Off the Road” wordt door het Mobiel Medisch Team gevraagd of wij paracetamol hebben. Dan mag dit worden gegeven, degene die voor het materiaalbeheer zorgt, zorgt dan dat er een doosje paracetamol is. Verder reiken wij geen medicatie uit. Dit om onze eigen veiligheid te beschermen.

Verplichte lessen

Een aantal herhalingslessen zijn verplicht en moeten elk jaar worden herhaald om uw E.H.B.O. diploma geldig te houden. Het gaat hierbij om de lessen verbandleer en levensreddende handelingen. In het rooster staat er extra bij verplicht. Mochten er nog vragen over zijn dan kunt u deze altijd stellen aan onze kaderinstructeurs. Vanaf 2018 is dit ook de les Eerste Hulp Aan Kinderen, deze zal dit seizoen door de lessen heen worden verwerkt.

Geldigheid diploma

Uw E.H.B.O. diploma is twee jaar geldig. U bent verplicht om 7 herhalingslessen te volgen per seizoen. Dit is inclusief verbandleer, levensreddende handelingen en de module Eerste Hulp Aan Kinderen. Bent u om wat voor reden niet in staat om uw herhalingslessen te volgen neem dan contact op met het bestuur. Voor 15 uur dienstverlening kunt u maximaal één herhalingsles compenseren. Het is niet de bedoeling dat u alleen dienstverlening draait en niet naar de herhalingslessen gaat. Vergeet niet na elke les de presentielijst te tekenen. Mochten wij als bestuur geen afmelding hebben gehad of u heeft niet de moeite genomen om het aan ons door te geven dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw diploma niet te verlengen. De lezing en de jaarvergadering is samen één les.

Evenementen

Van onze leden verwachten wij dat ze zich vriendelijk en netjes opstellen. Gedraag u als gast. Mochten er toch dingen niet naar tevredenheid gebeuren dan horen wij dat als bestuur graag van u zelf en niet via via.

Als u naar een evenement gaat bent u verplicht om uw tas mee te nemen en uw jas of poloshirt te dragen. Vanaf 2017 vragen wij aan de verenigingen die ons vragen om E.H.B.O.-ers te leveren een vergoeding van € 5,00 euro per uur voor twee E.H.B.O.-ers. In principe draaien we altijd dienst met twee E.H.B.O.-ers. Het is de bedoeling dat je met elkaar dienst draait en niet één E.H.B.O.-er alleen. Bij aanvang van de dienst wacht je op elkaar en meldt je je samen aan, zodat je ook samen de overdracht krijgt als dit nodig mocht zijn. Mocht je om een reden geen dienst kunnen draaien, geef dit dan door aan de coördinator dienstverlening. Samen kunnen we tot een oplossing komen. Tevens is het van belang mocht het binnen het evenement niet lekker lopen of er zijn knelpunten koppel dit terug naar de coördinator dienstverlening en zij zal dan contact opnemen met de desbetreffende organisatie en ga dit niet zelf bespreken.

E.H.B.O. tas

We willen u er nog op attenderen dat u eraan denkt om regelmatig uw E.H.B.O. tas te controleren of alles er nog in zit en kijk of er niets over datum is. Mocht u de tas willen aanvullen dan kan dat via de kaderinstructeur, zij nemen dan het materiaal mee naar de herhalingsles in Diepenheim, stuur een mail. Mochten er geen herhalingslessen meer zijn, dan kun je contact opnemen met materiaalbeheer Markelo en zij zal er dan zorg voor dragen dat het materiaal geleverd wordt. In Diepenheim ligt geen voorraad. Hieronder nog even het schema wat er allemaal in de E.H.B.O. tas behoord te zitten.

Medicijnen zitten niet in de tas en worden door ons als E.H.B.O.-ers niet verstrekt!!!

Aantal Omschrijving Afmeting   Aantal Omschrijving Afmeting
3 Snelverband nr. 1 (gerold) 6 x 8 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 5 cm.
2 Snelverband nr. 2 (gerold) 8 x 10 cm.   5 Steriele gaasjes 5 x 8,5 cm. (16/16)
2 Snelverband nr. 3 (gerold) 10 x 12 cm.   5 Steriele gaasjes 10 x 10 cm.
2 Metallinekompres 8 x 10 cm.   3 Niet verklevend kompres 5 x 5 cm.
2 Metallinekompres 10 x 12 cm.   3 Niet verklevend kompres 7,5 x 7,5 cm.
2 Ideaalwindsels 6 cm.   3 Niet verklevend kompres 10 x 10 cm.
2 Ideaalwindsels 8 cm.   2 Driekante doeken  
2 Ideaalwindsels 10 cm.   5 Hechtstrips 4 mm. X 38 mm.
2 Hydrolast 4 cm.   5 Hechtstrips 6,4 mm. x 76 mm.
2 Hydrolast 6 cm.   1 Insectensetje  
2 Hydrolast 8 cm.   1 Pincet  
1 Leukoplast 2,5 cm.   1 Eerstehulpschaar  
1 Leukoplast 1,25 cm.   1 Sterilon Flesje
1 Leukopor 2,5 cm.   1 Notitieboekje  
5 Lancets     1 Potlood  
1 Hansaplast strips     2 Handschoenen Paar
1 Hansaplast elastisch Dooos / zakje     Veiligheidsspelden  
1 Isolatiedeken          

Leslocaties

De lessen worden in Markelo bij ’n Veernhof Prinses Irenestraat 9 7475 BW Markelo gegeven. De lessen in Markelo vinden plaats op dinsdagavond en woensdagmorgen, mits het anders op het lesrooster staat vermeld

De lessen in Diepenheim worden gegeven bij de WoZoCo Marsmansland 4, 7478 AN Diepenheim. Deze lessen worden op donderdagavond gegeven, mits het anders op het lesrooster staat vermeld.

Lestijden

De lestijden voor de avonden zijn van 19.30 uur tot ± 21.30 uur, mits het anders op het lesrooster staat vermeld.

De lestijden voor de ochtend zijn van 09.30 uur tot ± 11.30 uur.

Eerste Hulp Aan Kinderen

Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de herhalingslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd. Mocht u vorig jaar de verplichte les Eerste Hulp Aan Kinderen of de laatste les hebben gemist, dan wordt er van u verwacht dat u contact gaat opnemen met de kaderinstructeur, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. De reden hiervoor is dat we dan precies weten welke richtlijnen we moeten gebruiken.
Voor leden die in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de herhalingslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in de eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.