Nieuwe cursus EHBO

Cursuslocatie : ’n Veernhof Prinses Irenestraat 9 Markelo

Cursusavond : Woensdag Tijd : 19.30 uur tot ± 21.30 uur

Aantal avonden : ± 14 avonden inclusief examen

Start : Bij voldoende deelname start de cursus op 09 oktober 2019