Jaarvergadering 2024

Op dinsdagavond 23 april 2024 had EHBO vereniging Markelo – Diepenheim haar jaar vergadering.

Tijdens deze vergadering werd Jantine Graven gehuldigd voor haar 25 jarig jubileum bij EHBO vereniging Markelo – Diepenheim.

Tevens hadden we drie jubilarissen die 15 jaar lid zijn van EHBO vereniging Markelo – Diepenheim dit waren, Anita Olde Daalhuis, Evelyn Wrigley en Nathalie Mensink. Laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn tijdens onze jaarvergadering.

We hebben deze leden in het zonnetje gezet en dat was verdiend. We zijn trots dat we zulke trouwe en actieve leden in ons midden hebben.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van twee bestuursleden, onze voorzitter Gerrit Wiggers en ons bestuurslid Ramona Boelaarts.

Helaas heeft zich hiervoor nog niemand aangemeld. Dus heeft u zin in een bestuursfunctie meldt u aan bij EHBO vereniging Markelo – Diepenheim.

Daarnaast mochten de nieuwelingen hun diploma in ontvangst nemen: Heleen Beltman, Daniek Pinkert, Melissa Vedders, Daniek Pinkert, Gerhard Paalman en Willem Jan Beerthuis. Helaas kon Willem Jan niet aanwezig zijn tijdens deze ledenvergadering. We zijn blij dat we weer nieuwe leden er bij hebben. Gefeliciteerd allemaal.

We hopen in oktober weer te kunnen starten met een nieuwelingencursus. Dus heeft u zin en belangstelling voor een Eerste Hulpopleiding meld u dan aan bij EHBO vereniging Markelo – Diepenheim.