ICE op uw mobiel

ICE op uw mobiel, een uitstekende gedachte. Heel dikwijls bij een ongeluk, heeft het slachtoffer een GSM bij zich. Onderstaande is dus een gemakkelijke manier voor hulpverlenend personeel om op simpele wijze bekenden van het slachtoffer te laten weten wat er is gebeurd, of om aanvullende informatie over het slachtoffer in te winnen (is hij bijv. hartpatiënt?), maar het hulpverlenend personeel weet meestal niet welke persoon ze moeten bellen uit de vaak lange lijst met telefoonnummers. Het zou dus een goed idee zijn een standaardnaam (of -namen) op te nemen die overeenstemt met de te bellen persoon in de telefoonlijst. Voorgesteld wordt dat iedereen in zijn of haar GSM een adres creëert onder de naam ICE (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die in geval van nood moet worden gebeld. ICE is inmiddels al een internationaal erkende afkorting. Vanaf dan weten politie, ambulance personeel, doktoren, etc… meteen wie ze moeten bellen. Indien verschillende nummers moeten worden opgeslagen, maak dan bijvoorbeeld gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3, etc. ’t Is gemakkelijk te realiseren, het kost niets en kan zeker een groot verschil maken als er snel gereageerd moet worden. Creëer dus meteen één of meerdere ICE -adressen met telefoonnummer in uw GSM en geef dit middels email door aan zoveel mogelijk mensen. Pas dan zal de naam ICE grote bekendheid krijgen en algemeen gebruikt gaan worden. Doe er uw voordeel mee, maar als u zelf geen gebruik van ICE wenst te maken, maak dan anderen die dit misschien wel willen opmerkzaam op dit misschien wel levensreddende idee en bedenk daarbij vooral dat het ook om uw leven kan gaan.