Huldiging leden

Tijdens de jaarvergadering op 21 september 2021 werden de volgende leden gehuldigd.

o  Annie Arkes – Masman  50 jaar

o  Herman Dijkjans  40 jaar

o Jan van Wanrooy  40 jaar

o  Dineke Alink – Stegeman  25 jaar   

o Hans Langkamp 25 jaar

Allen van harte gefeliciteerd! Jan van Wanrooy kon helaas niet aanwezig zijn..