Bloeddruk meten bij de Plus

Op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei van 09.00 uur tot 17.00 uur kunnen mensen hun bloeddruk laten meten bij Plus Blankhorst. De gemeten bloeddruk is persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden. Plus Blankhorst doet er alles aan om extra service te bieden aan zijn/haar klanten. Deelname aan de campagne bloeddruk meten is voor de hen dan ook vanzelfsprekend.  Plus Blankhorst heeft hiervoor EHBO vereniging Markelo – Diepenheim benaderd. Leden van EHBO vereniging Markelo – Diepenheim zullen uw bloeddruk met plezier gaan meten tijdens deze dagen.

Over het Super Supermarkt Keurmerk (SSK)
Het SSK is het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers met dit keurmerk onderscheiden zich op zeven thema’s; lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek.

Over de EHBO
De E.H.B.O. vereniging heeft als doel de kennis van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te vergroten.

Zij proberen dit doel te bereiken door:

  • het geven van nieuwe cursussen, zoals de Eerste Hulp opleiding, Reanimatie en AED, Eerste Hulp Aan Kinderen en de module alcohol en drugs
  • het geven van herhalingslessen, zowel theoretisch als praktisch.
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van de dienstverlening

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele uren per jaar hun handen uit de mouwen steken. De vrijwilligers zijn allemaal in het bezit van een landelijk erkend Oranje Kruis EHBO diploma. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheid van het diploma in stand te houden, wordt van de vrijwilligers verwacht dat zij herhalingslessen volgen.

Over de Hartstichting
De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en beter en sneller behandelen. De Hartstichting werkt hiervoor samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers. Daarnaast financiert de stichting onderzoek en geeft zij steun en voorlichting aan patiënten.