AED Traject

Met elkaar zorgen voor de “kern van Markelo” e.o.

In bijna alle buitengebieden in Markelo is bekend waar AED’s hangen en wie hulp kan verlenen bij reanimeren/defibrilleren. De enige “witte vlek” in Markelo is het centrum. Hier is geen overzicht bekend van aanwezige burgerhulpverleners, die niet zijn aangesloten bij HartslagNu (zie www.hartslagnu.nl voor meer informatie). Daarom neemt de EHBO Markelo – Diepenheim het initiatief om een inventarisatie te houden in de kern van Markelo, zodat deze “witte vlek” in Markelo ook ingevuld kan worden.

Waarom een AED in uw kern?

Weet u dat elke week zo’n 300 mensen getroffen worden door een hartstilstand. En dat er bij een plotselinge hartstilstand acuut levensgevaar dreigt als in de eerste 6 minuten niet wordt ingegrepen door omstanders? Reanimatie kan iemands leven redden. Door tijdige reanimatie en het gebruik van een AED (defibrilleren) wordt het overlevingspercentage vergroot met 40 tot 50 %. Een AED moet dus binnen handbereik zijn én er moeten mensen zijn die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen.

Oproep:

Ben jij:

  • In het bezit van een geldig reanimatie/AED certificaat of
  • In het bezit van een EHBO – diploma of
  • Een gecertificeerd Bedrijfshulpverlener (BHV-er) of
  • Bereid om opgeleid te worden tot burgerhulpverlener (reanimatie/AED)?

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU

Verder willen we graag van bedrijven in dit gebied weten of zij een eigen AED hebben en of deze binnen dan wel buiten hangt.

Lever daarom bijgaand ingevuld antwoordformulier vóór 30 juni 2018 in op onderstaand adres of stuur uw informatie per mail door naar: hettie.diki.hollander@gmail.com.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

Telefoon: 0547 – 362351

Antwoordformulier

Bewoner

Naam :_____________________________________________________

Adres :_____________________________________________________

Telefoon :_____________________________________________________

E-mailadres :_____________________________________________________

  • Beschikt over de juiste certificaten / diploma’s

nl :_____________________________________________________________

  • Wil graag opgeleid worden tot burgerhulpverlener
  • Wil eerst graag nader geïnformeerd worden

Bedrijf

Naam :_____________________________________________________

Adres :_____________________________________________________

Telefoon :_____________________________________________________

E-mailadres :_____________________________________________________

  • Wij hebben een eigen AED

Deze hangt: Binnen Buiten

Inleveradres antwoordformulier:

Hettie Hollander, Loosboersstraat 31

Emailadres: ehbo.markelo.diepenheim@gmail.com